';

Тортата

Разрязването на сватбената торта е кулминационният момент на един дълъг ден, изпълнен с радост, напрежение и удовлетворение. Сватбената торта има своя произход в древен Рим и е символ на първата храна, споделена от съпружеската двойка. Моментът на разрязването е един от най-очакваните както от младоженците, така и от гостите, и почти винаги се оставя като последен ритуал в сватбеното тържество.

Ще заснема този момент с незабравим стил и вкус.