';

Ритуалите

Насладете се на най-прекрасните моменти в ритуалите от този ден. Това са най-трогателните мигове във всяка сватба - размяната на венчалните халки, заветното „Да“ и първата целувка на младото семейство, оброчението и венчанието в църквата. Вижте как ще бъдат запечатани Вашите ритуали, изпълнени с живот, чувства, емоции и вдъхновение.